Memnu Hakların İadesi (Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi)

Memnu Hakların İadesi (Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi)

1. Memnu Hakların İadesi (Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi) Nedir?

 Memnu hakların iadesi, bir başka adıyla yasaklanmış hakların geri verilmesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)  dışındaki kanunların belli bir suçtan dolayı veya ceza mahkûmiyetine bağlı olarak öngördüğü çeşitli hak yoksunluklarının ortadan kaldırılmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda belli bir suçu işlemekten dolayı cezaya mahkûmiyetin sonucu olarak, ömür boyu devam edecek bir hak yoksunluğu söz konusu olmadığı için, memnu hakların iadesi kurumuna dair bu kanunda bir düzenleme getirilmemiştir. Zira TCK’nın 53. maddesi uyarınca kişi işlediği suçtan dolayı mahkûm olduğu hapis cezasının infazını tamamladıktan sonra buna bağlı hak yoksunlukları da ortadan kalkmaktadır.

Ancak bazı kanunlardaki özel düzenlemeler uyarınca, bir takım hak yoksunlukları ceza tamamen infaz edilse de devam edebilmektedir. Memnu hakların iadesi kurumu, kişilerin bu hak yoksunluklarına ömür boyu katlanmak zorunda kalmaması için getirilmiş bir düzenlemedir. Zira ceza hukukunun amacı yalnızca kişileri işledikleri suçlar nedeniyle cezalandırmak değil, aynı zamanda etkin pişmanlık duymalarını sağlayarak topluma kazandırmaktır. Bu nedenle aşağıda izah edeceğimiz şartları taşıyan kişiler memnu hakların iadesi yoluna başvurarak haklarındaki hak yoksunluklarını kaldırabilirler.

2. Memnu Hakların İadesinin Dayanağı Nedir?

Memnu hakların iadesi, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükmündeki şartları taşıyan kişiler memnu hakların iadesi yoluna başvurabilir. 

3. Memnu Hakların İadesi Yoluna Başvurma Şartları Nelerdir?

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun 13/A maddesinde memnu hakların iadesi yoluna başvurabilmek için üç şart getirilmiştir. Buna göre TCK’nın 53. maddesinde belirtilen beşinci ve altıncı fıkralar saklı kalmak kaydı ile memnu hakların iadesi yoluna başvurma şartları şunlardır;

a. Mahkûm Olunan Ceza Tamamen İnfaz Edilmiş Olmalı

Memnu hakların iadesi yoluna başvurabilmesi için gereken ilk şart, mahkûm olunan cezanın tamamen infaz edilmiş olmasıdır. Hemen belirtelim ki kişinin koşullu salıverilmeden yararlanarak erken tahliye olması cezasını tamamen infaz ettiği anlamına gelmemektedir. Eğer kişi koşullu olarak salıverilmişse öngörülen koşul ve/veya sürenin sonunda, denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye olmuşsa denetim süresinin sonunda cezasını tamamen infaz etmiş sayılır.

b. Cezanın Tamamen İnfazından İtibaren Üç Yıl Geçmiş Olmalı

Memnu hakların iadesi yoluna başvurabilmesi için gereken ikinci şart, mahkûm olunan cezanın tamamen infazından sonra üç yıl geçmiş olmasıdır. İnfazdan itibaren üç yıllık süre dolmadan memnu hakların iadesi yoluna başvurulamaz.

Ancak mahkûm olunan cezanın infazına genel af veya etkin pişmanlık dışında başka bir hukukî nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidilebilmesi için, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmesi gerekir. Bu süre kişinin mahkûm olduğu hapis cezasına üç yıl eklenmek suretiyle bulunacak süreden az olamaz.

c. Yeniden Suç İşlememek ve İyi Halli Olmak

Memnu hakların iadesi yoluna başvurabilmesi için gereken üçüncü şart, kişinin cezanın tamamen infazından itibaren 3 yıllık süre içerisinde yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak geçiriyor olması gerekir. Memnu haklarının iadesi yoluna başvuran kişi, mahkemede, iyi halli olarak hayatına devam ettiği yönünde olumlu bir kanaat oluşturmalıdır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki kanuni düzenlemede üç yıllık süre içerisinde işlenmemesi gereken suçun kasıtlı veya taksirli olup olmaması noktasında bir ayrım yapılmamıştır. Bu nedenle üç yıllık süre içerisinde taksirli veya kasıtlı herhangi bir suç işlenmemiş olması gerekmektedir.

4. Memnu Hakların İadesinde Usul?

Memnu hakların iadesi için hükümlü veya vekili, hükmü veren mahkemeye veya hükümlünün ikametgâhının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki başka bir mahkemeye başvurabilir. Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak ya da Cumhuriyet Savcısını ve hükümlüyü dinlemek suretiyle verebilir. Uygulamada mahkemeler kararlarını genellikle dosya üzerinden inceleme yaparak vermektedir. Yani duruşma yapılmamakta ve sunulan dilekçe ve belgelere göre karar verilmektedir.  Bu nedenle memnu hakların iadesi başvurusu için hazırlanan dilekçe ve diğer belgelerin titizlikle ve usulüne uygun olarak hazırlanması önem arz etmektedir. Bu nedenle memnu hakların iadesi başvurusunun, tecrübeli ve uzman bir avukat aracılığıyla yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Memnu hakların iadesi talebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, hükümle ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen kanun yoluna başvurulabilir. Ayrıca Memnu hakların iadesine ilişkin karar, kesinleşmesi halinde, adli sicil arşivine kaydedilir.

5. Memnu Hakların İadesinin Sonuçları?

Memnu hakların iadesi yoluna başvuran kişinin talebi, mahkemece kabul edilir ve bu karar kesinleşirse, kişinin özel kanunlarda öngörülen hak yoksunlukları da geleceğe dönük olarak ortadan kalkar.

6. Memnu Hakların İadesine Karar Verilmesi Halinde Devlet Memuru Olunabilir Mi?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçları, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçları ve bir takım yüz kızartıcı suçları işleyen kişilerin devlet memurluğuna kabul edilmeyeceklerine dair özel bir düzenleme getirilmiştir. Dolayısıyla bu düzenlemede belirtilen suçları işleyen ve mahkûm olan kişiler devlet memuru olamazlar.

Ancak memnu hakların iadesi için başvuruda bulunan kişinin bu başvurusu, mahkemece kabul edilir ve bu karar kesinleşirse devlet memuru olma yolundaki bu hak yoksunluğu da geleceğe dönük olarak ortadan kalkar ve kişi devlet memuru olmak için ilgili kurum veya kuruluşlara başvuruda bulunabilir.

7. Memnu Hakların İadesine Karar Verilmesi Halinde Milletvekili Olunabilir Mi?

Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11. maddesinde, taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına mahkûm olanlar ile affa uğramış olsa bile bazı yüz kızartıcı suçları işlemiş olan kişilerin milletvekili seçilemeyeceklerini hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla bu düzenlemede yer alan suçları işleyen ve mahkûm olan kişiler milletvekili seçilemezler.

Ancak memnu hakların iadesi için başvuruda bulunan kişinin bu başvurusu mahkemece kabul edilir ve verilen karar kesinleşirse, milletvekili seçilme yolundaki bu hak yoksunluğu da ortadan kalkar.

Memnu hakların iadesi(yasaklanmış hakların geri verilmesi) ile ilgili hukuki bilgi ve görüş almak üzere ceza hukuku avukatı olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Av. Tolgay Mingan

 

22 Comments

 1. Bafralı dedi ki:

  Memnu hakları alan kişiler tüfek ruhsatı alabilirmi

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, memnu hakların iadesi yoluna başvuran kişilerin silah alma ruhsatı için yeniden başvuruda bulunmaları mümkündür. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  • Cihan dedi ki:

   Memnu hakları kararı alınırsa Özel Güvenlik kimliğini Alabilirmi Acaba Yardımcı Olursanız. Teşekkür Ederim.

   • Tolgay Mingan dedi ki:

    Merhaba, memnu hakların iadesi yoluna başvurarak kısıtlılığını kaldırıp özel güvenlik başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

 2. Erdoğan Maden dedi ki:

  Bir yıl 15 gün ceza alıp Memuriyetten( Görev Kötüye kullanma) çıkarıldık..Memnu hakları iadesini aldıktan sonra memuriyete tekrar başvurulsa iade olurmu.

 3. Metin karabacak dedi ki:

  2006 yılında uyuşturucudan yargılanıb 18,9 ceza aldım ve menümü haklarımın ifadesini istiyorum yaşım 63 ve sabıkamdan dolayı ve yaşımdan öturu çıktım çıkalı iş bulamıyorum çalışmak mecmuriyetimdeyım emeklı malım yetmiyor tek bildiğim iş meslegim olan şöförlüg bunuda yapamıyorum ehliyetimi alamadığım icin ifadesini istiyorum

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, cezanız tamamen infaz olmuşsa ve diğer şartları da taşıyorsanız memnu hakların iadesi yoluna başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

 4. Mehmet dedi ki:

  Memnu haklarin iadesi alan kişi sürücü belgesi alabilirmi

 5. Mücahit dedi ki:

  Silah taşıma ruhsat hakkım iptal olmuştur. Bölge idare mahkemesi de bu konuyu onaylanidtir. İhmal ve kusur neticesi silahların musadereye alinmiti. Aradan 5-6 yıl geçti yeniden haklarıma kavusabilirmiyim tşkler

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, Memnu hakların iadesi yoluna başvurarak bu konudaki kısıtlılığınızın kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 6. Hüseyin Kara dedi ki:

  İyi günler dilerim 1993 yılında bulundurma ruhsatlı tabancamı trafik kazası sonucu kolluk kuvetlerine teslim ettim bana 1 yıl hapis cezası verilip paraya çevrildi. Daha sonra memnu hak iadesi aldım. Şimdi silah taşıma belgesi aldım. Ama bu suçtan dolayı av tüfeği satın alamıyorum. Kendim av malzemeleri bayiliği yapıyorum. Patlayıcı madde tabanca mermi bayiliği yapıyorum ava av tüfeği satışı yapamıyorum. Ne yapmam gerekir. Saygılar sunarım.

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, memnu hakların iadesini yapmış olmanıza rağmen sizlere ruhsat verilmiyorsa, bu işleme karşı idari dava açabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 7. hasan dedi ki:

  merhaba.
  2003 yılında 28 gün hapis sonrası beraat ettim. 2008 yılında dosya yeniden açılarak 18 bin para cezasına çarptırıldım. Farklı ilde olduğum için olay tarafıma belirtilmeyerek, ailem para cezasını ödedi. Memnu haklarımı geri alabilir miyim?
  Adli sicil arşiv kaydım silinir mi? (Halen görünüyor

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, cezanız tamamen infaz edilmiş, üzerinden 3 yıl geçmiş ve diğer şartları da sağlıyorsanız memnu hakların iadesi yoluna başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 8. Abdullah tutar dedi ki:

  Merhaba, alkollü araç kullanmaktan dolayı tam 1 hapis cezası aldım. Adliyede katip olarak görev yapıyordum memuriyetime son verildi memnu hakları aldığım takdirde dönebilir miyim acaba tekrar

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Merhaba, Memnu hakların iadesi yoluna başvurup mahkemeden karar aldıktan sonra başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 9. Ahmet Karaoğlu dedi ki:

  Merhaba zimmet suçundan cezaevinde yatmış olsam. 2006 yılında cezaevinden çıksam. Siyaset yapabilirmiyim. İlçe yada il başkanı olabilir miyim.

 10. Murat Becerik dedi ki:

  Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 10 ay ceza aldım hiç ceza evine girmedim 2015 yılında infaz tamamlandı yivsiz av tüfeği ruhsatı alabilme imkanım varmı memnu hakların iadesini alsam ruhsat alabiliremiyim şimdiden teşekkürler 🙏🏼

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir