Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Ülkemizde her geçen gün gelişmekte olan ve ekonomimizin önemli bir parçası haline gelen inşaat sektöründe, gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar da buna bağlı olarak gerek sayısal olarak ve gerekse çeşitlilik olarak artmaktadır. Bu nedenle gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ülkemizde önemli ve büyük bir alanı oluşturmaktadır.
Gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dâhil her türlü hukuki iş ve işlemleri takip etmekte; bu bağlamda ortaya çıkan uyuşmazlıkları gerek dava yoluyla gerekse de uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturmaktayız. Gayrimenkul satın almak veya gayrimenkul satmak isteyen yerli ve yabancı sermayeli müvekkillerimize danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
Bu alandaki hizmetlerimiz;
 • Tapu iptali ve tescil davaları
 • Ortaklığın giderilmesi davaları
 • Arsa payının düzeltilmesi davaları
 • Meni müdahale ve ecrimisil davaları
 • Şufa (önalım) davası, geri alım davası, geçit hakkı kurulması davası
 • İpotek sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve ipotek fekki davaları
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları
 • Kentsel dönüşüm danışmanlığı
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve buna ilişkin davalar
 • Kat mülkiyetinden doğan davalar
 • Tapu Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen satış, ipotek, rehin işlemleri
 • Kadastro tespiti davaları
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması, kirasını ödemeyen borçlunun kiralanan taşınmazdan tahliyesi davaları
 • Yabancıların gayrimenkul edinmesi işlemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir