İcra-İflas Hukuku

İcra-İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, hukukun her alanında karşımıza çıkan en önemli alanlarından birisidir. Her ne kadar açtığınız bir dava lehinize sonuçlansa da karşı taraf verilen kararın gereklerini çoğu zaman yerine getirmemektedir. Bu nedenle davanın icra ve tahsilat aşaması en kritik ve en önemli aşamadır. Zira lehe sonuçlanan dava tahsilata dönüşmediği müddetçe davayı kazanmanın bir önemi olmayacaktır.
İcra ve İflas Hukuku alanında profesyonel hizmet vererek müvekkillerimizin hak ve alacaklarını en iyi şekilde korumaktayız. Şeffaflık, hızlı sonuç alma, sürekli bilgilendirme ilkelerini benimseyerek üst seviyede müvekkil memnuniyetini sağlayarak titizlikle icra takibi ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Kurumsal ve bireysel alacaklarınızın icra takibi yoluyla en kısa sürede tahsili, haciz ve satış işlemlerinin yürütülmesi, icra takibinden kaynaklanan her türlü davanın takibi, iflas, iflas erteleme ve konkordato süreçlerinin yönetimini yapmaktayız. Bunun yanında icra takibi öncesi ve sonrası her aşamada danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Bu alandaki hizmetlerimiz;

 

 • Toplu kurum dosyaları ve bireysel alacakların icra takibi ve haciz işlemleri
 • Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla yapılacaklar takipler ve haciz işlemleri
 • Genel, Ticari veya Bireysel Kredi Sözleşmelerinden kaynaklanan alacak takipleri
 • Çek, Bono, Poliçe gibi kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri ve haciz işlemleri
 • Fatura ve benzeri alacaklardan dolayı ilamsız icra takipleri ve haciz işlemleri
 • Mahkeme kararları ve bu mahiyetteki belgelere dayalı olarak ilamlı icra takipleri ve haciz işlemleri
 • İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davaları
 • İstihkak davaları
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • Sıra cetveline itiraz davaları
 • Kıymet takdirine itiraz davaları
 • İflas davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • Karşılıksız çıkan çekler, taahhüdün ihlali ve nafakanın ödenmemesi gibi durumlarda borçlu aleyhine icra ceza mahkemesine borçlunun tazyik hapsi için şikâyette bulunulması
 • Borçlu olarak muhatap olunan icra takiplerine karşı itiraz dilekçelerinin yazılması ve devamında açılacak olan itirazın iptali davalarının takibi
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir