İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Gerek işçiler açısından ve gerekse işverenler açısından önem arz eden alanlardan birisi de İş ve Sosyal Güvenlik Hukukudur. Zira uygulamada en çok karşılaşılan uyuşmazlıklar genelde işçi – işveren arasında meydana gelen uyuşmazlıklardır. Gerek işçilerin ve gerekse işverenlerin sözleşme feshi yaparken ve açılan davalarda hak kayıpları yaşamaması için müvekkillerimize hukuki hizmet sunmaktayız.
Müvekkilimiz bulunan şirketlere, iş hukuku prosedürlerinin yapılandırılması, personel iş sözleşmelerinin, yönetmeliklerinin oluşturulması ve uygulanması, personel ile devam eden iş ilişkisinin iş kanunu çerçevesinde yönetilmesi, insan kaynakları biriminin yapılandırılması ve çalışma sistemlerinin standart hale getirilmesi gibi konularda, bireysel müvekkillerimize ise iş kanunu çerçevesinde iş ilişkilerinin yönetimi ve akabindeki dava süreçlerinde danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.
Bu alandaki hizmetlerimiz;
 • İş Hukukunun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri; iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili
 • İşverenlerin ve işçilerin üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması
 • İşçi ve işyeri nakilleri; işyeri değişikliklerine ilişkin hukuki değerlendirme ve danışmanlık verilmesi
 • Birleşme ve devralmalar, yeniden yapılandırmalar ve özelleştirmelerin iş hukukuna ve iş akitlerine olan etkileri konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • İş sözleşmelerinin, işyeri yönetmelik ve kurallarının ve diğer işyeri dokümanlarının hazırlanması
 • İşçi veya işveren vekili sıfatıyla arabuluculuk aşamasında tarafların temsili
 • İş akitlerinin feshi, fesih prosedürleri, haklı fesih, haksız fesih, geçersiz fesih konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin sunulması
 • İşe iade davalarının açılması.
 • İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin alacakları, fazla mesai alacakları, ulusal bayram ve genel tatil alacağı, asgari geçim indirimi, gibi işçilik hak ve alacaklarının ödenmemesi nedeniyle gerekli tazminat davaların açılması
 • İş kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davalarının açılması
 • Meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davalarının açılması
 • Sigortasız çalıştırma nedeniyle sigortalılığın ve sigorta primlerinin tespiti gibi davaların açılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir