Marka, Patent ve Tasarım Hukuku

Marka, Patent ve Tasarım Hukuku

Marka, Patent ve Tasarım Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku, sınai haklar ve fikri haklar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler sınai hakları oluşturur. Sınai Mülkiyet Kanunu bünyesinde tek bir çatı altına alınarak korunan bu haklar gelişen teknoloji, serbest piyasa ve rekabet koşulları nazara alındığında önemi her gün artarak devam etmektedir. Bu nedenle de bu hakların tescil ve diğer yollarla koruma altına alınmaları gerekmektedir. Hak sahibi kişiler, bu haklarını tescil ederek bir takım hukuki imkân ve korumalar elde ederler. Ancak bu hukuki korumaya rağmen kötü niyetli üçüncü kişiler, tescil edilen bu hakları izinsiz ve haksız olarak kullanabilmektedir. Bu noktada hak sahibi kişilerin, uzman bir avukatın desteğiyle kötü niyetli bu kişilerin aleyhine yasaların kendilerine sağladığı koruma kapsamında gereken davaları açması gerekmektedir.
Bu alandaki hizmetlerimiz;
  • Marka tescil başvuru dosyalarının hazırlanması, yenileme taleplerinin yapılması, marka tescil başvurularına itirazların ve/veya itirazlara cevapların hazırlanması
  • Taklit marka ve tasarımların toplatılması, bu hususta ilgili kişiler aleyhine yapılacak suç duyuruları, her türlü cezai ve hukuki başvurular, davalar
  • Marka, patent, faydalı model ve tasarım haklarına tecavüz davaları, tecavüzden kaynaklı maddi tazminat, manevi tazminat ve itibar tazminatı davaları
  • Delil tespiti davaları
  • Gerçek hak sahipliğinin tespiti davaları
  • Hükümsüzlük davaları, kullanmamaya dayalı iptal davaları
  • Lisans sözleşmeleri, marka, patent, tasarım, faydalı modele yönelik devir sözleşmelerinin hazırlanması ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir