Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku, geniş anlamada kişinin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünüdür. Dar anlamda ise murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade eder.
İhtilaf konularında önemli bir yere sahip olan Miras Hukuku alanında müvekkillerimize gerek tecrübe ve gerekse hukuki gelişmeleri takip etme yetisi ile kapsamlı ve müvekkil menfaatlerini koruyacak şekilde, Miras Hukuku ile düzenlenen alanlarda vermiş olduğu hukuki hizmetlerde süratli ve çözüm odaklı çalışmalar yapmaktayız.
Bu alandaki hizmetlerimiz;
  • Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi miras hukukundan kaynaklanan sözleşmelerin hazırlanması, ölüme bağlı tasarruf işlemlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali davalarının açılması ve takibi
  • Terekenin yönetilmesi, mirasın paylaştırılması
  • İştirak halinde mülkiyet (Elbirliği mülkiyeti) olarak kalan terekenin ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu davası) yoluyla sonlandırılması işlemlerini kapsar nitelikte hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Tenkis davaları
  • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davaları
  • Veraset ilamının alınması işlemleri
  • Tereke tespiti, terekenin yönetilmesi davaları
  • Vasiyetname hazırlanması ve vasiyetnamenin açılması davasının açılması ve takibi
  • Miras şirketlerinin yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir