Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle sağlık kuruluşlarına müracaat eden vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlardan biri de sağlık personellerinin tıbbi uygulama hatalarıdır. Sağlığına kavuşmak için sağlık kuruluşlarına müracaat eden kişiler zaman zaman tıbbi uygulama hataları neticesinde daha kötü duruma düşebilmektedirler. Bu sebeple de ilgili kurum ve sağlık personelleri aleyhine maddi ve manevi zararların tazmini ve sorumluların cezalandırılmaları için bir takım davaların açılması gündeme gelmektedir.
Tıbbi uygulama hatası yani malpraktis kavramı ve davaları özel ve teknik bilgi gerektirdiğinden titizlikle takip edilmelidir. Bu doğrultuda hatalı tedavi neticesinde zarar gören vatandaşlarımızın yanında, uğradığı zararları tazmin etmek için mücadele etmekteyiz. Bunun yanında tedavi yönteminde hata olmamasına rağmen malpraktis davaları ve ceza davaları ile karşı karşıya kalan sağlık personelinin yanında yer alarak haksız yere zarara uğramasını önlemek için hukuk hizmeti sunmaktayız.
Bu alandaki hizmetlerimiz;
  • Tıbbi uygulama hatası neticesinde zarar gören kişinin uğradığı zararın tazmini için ilgili sağlık personeli veya kuruma dava açılması
  • Tıbbi uygulama hatasına sebebiyet veren kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması
  • Haksız yere tıbbi uygulama hatası davası ile karşı karşıya kalan sağlık personeli ve kurumunun davada temsil edilmesi ve savunulması
  • Sağlık kurumlarına olası bir malpraktis davası ile karşılaşmamaları adına hukuki danışmanlık verilmesi
  • Hasta haklarının savunulması
  • Hastanın kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak alınması yahut hukuka uygun alınan kişisel verilerin hastanın izni olmaksızın başka yerlere verilmesi durumunda dava açılması
  • Hekimlerin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası yahut zarar sigortası poliçeleri nedeniyle sigorta şirketi ile hekim arasındaki uyuşmazlıkların ve davaların takip edilmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir