Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Ülkemizde sigortacılığın hızlı gelişimine paralel olarak sigorta uygulamasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların sayısı da her geçen gün artmaktadır. Sigortacılık uygulamasında rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediği, bunun sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bunun sözleşmeye etkisi ve ödemenin kusurlu şahsa rücu edilmesi gibi hususlarda birçok hukuki ihtilaf meydana gelmektedir.
Sigorta hukuku alanında profesyonel iş anlayışıyla genel danışmanlık ve kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında faaliyet gösteren sigorta şirketleri, sigorta brokerları ve sigorta reasürans şirketlerine, sigortalı ve diğer poliçe lehtarlarına ihtiyaçları çerçevesinde birçok konuda yasal takip ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Bu alandaki diğer hizmetlerimiz;
  • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • Sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak kanunların sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması
  • Bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
  • Sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması
  • Sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi, alanlarında müvekkillerine gerekli her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır
  • Trafik kazası nedeniyle meydana gelen zararın tazmini için sigorta şirketlerine başvurulması, ödeme yapılmaması veya eksik ödeme yapılması halinde maddi ve manevi tazminat davalarının açılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir