Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Suçu ve Cezası

1. Tehdit Suçu ve Hukuki Dayanağı

Tehdit bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına ya da malvarlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinin bildirilmesidir. Tehdit, mağdurun karar veya hareket özgürlüğünü kısıtlayan, engelleyen veya tehlikeye sokan bir fiildir. Tehdit Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiştir.

Tehdit suçu kanuni tanımdan da anlaşılacağı üzere basit ve nitelikli tehdit olmak üzere ikiye ayrılır. Nitelikli tehdit suçunda, bir kimsenin hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir tehdit söz konusudur. Basit tehditte ise bir kimsenin malvarlığına yönelik bir tehdit söz konusudur. Tehdit suçunda korunmak istenen hukuki değer, kişilerin huzur ve sükûnu ile karar verme ve hareket etme özgürlüğüdür.  

2. Tehdit Suçunda Fiil

Tehdit suçunda fiil; “bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden, malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmek”tir. Mağdura, yukarıda sayılan türden bir saldırı gerçekleştirileceği veya zarara uğratılacağı ya da sair bir kötülük edileceğine dair iradenin bildirilmesi tehdit suçunun fiilini oluşturur.

Tehdit suçu, hukuki niteliği itibariyle bir tehlike suçudur. Bu nedenle mağduru korkutmak amacıyla işlenen ve tehdit oluşturan söz ve davranışların başka bir somut zarar meydana getirip getirmediğinin önemi yoktur. Yani tehdit konusu kötülüğün daha sonradan gerçekleşip gerçekleşmemesi suçun oluşması için önemli değildir. Örneğin bir kimseye “seni öldüreceğim”, “evini yakacağım”, “kafana sıkacağım” şeklinde söylenen sözler tehdit suçunun oluşması için yeterlidir.

Tehdit suçu sözle işlenebileceği gibi, mektup, fax, e-mail, mesaj, Twitter, Facebook, İnstagram gibi sosyal medya araçları aracılığıyla veya özel işaretlerle de işlenebilir.

3. Tehdit Suçunun Cezası

Tehdit suçunda fiilin durumuna göre verilecek ceza da değişmektedir. Bir başkasının, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle işlenen tehdit suçunda, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir.  Tehdit suçunun malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle işlenmesi halinde 6 aya kadar hapis veya adlî para cezası verilir. Ancak tehdit suçunda cezayı arttıran aşağıdaki nitelikli hallerin varlığı halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir.

4. Tehdit Suçunda Cezayı Arttıran Haller

Türk Ceza Kanunu’nda tehdit suçunun işleniş şekli, içeriği ve işlenen kişi sayısı gibi özellikler dikkate alınarak, verilecek cezanın arttırılmasını/ağırlaştırılmasını gerektiren bazı haller düzenlenmiştir. Cezanın ağırlaştırılmasını gerektiren bu hallere nitelikli haller denilmektedir. Buna göre tehdit suçunun işlenişinde aşağıda belirtilen nitelikli haller varsa, bu suç için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir. Nitelikli haller;

a. Suçun silahla işlenmesi,

b. Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle işlenmesi,

c. Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi,

d. Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi.

5. Tehdit Suçunda Şikâyet ve Uzlaşma

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle işlenen basit tehdit suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Bu nedenle aleyhine basit tehdit suçu işlenen kişi, bu tarihinden itibaren altı ay içerisinde doğrudan veya avukatları aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikâyette bulunmalıdır. Bunun dışında işlenen nitelikli tehdit suçunun soruşturulması ve kovuşturulması ise şikâyete bağlı değildir. Yani bu şekilde işlenen tehdit suçu resen soruşturulur.

Tehdit suçu, kanunda sayılan nitelikli hallerden bir yoksa Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamındadır. Bu nedenle uzlaşma kapsamındaki tehdit suçu için soruşturma veya kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaşma prosedürü uygulanır ve uzlaşma sağlanamaması halinde soruşturma ve kovuşturmaya devam edilir.

6. Tehdit Suçunda Şikâyet Süresi

TCK’nın 73. maddesi uyarınca soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda şikâyet süresi altı aydır. Tehdit suçunun malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle işlenmesi halinde, suçun mağduru tehdit fiilini ve failini öğrendiği tarihten itibaren altı ay içerisinde şikâyette bulunmalıdır. Asi halde bir daha bu tehdit suçuyla ilgili olarak şikâyette bulunamaz.

Av. Tolgay Mingan

5 Comments

 1. Dersim dedi ki:

  Site görevimiz tarafından taciz ve tehtit edildik Savcılık bizim ilk ifadeleri iz eksik alınmıştı bizi tekrar dinleyecegini söyledi ama savcı bizi çagırmadan olaya tanık olanların eksik ifadeleriyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alıp tehtit ense arabuluculugu göndermiş ben kabul etmedim arabulucu evragı son dakika getirerek kabul ediyorum kısmını imzalamış savcı tehtit ten dava açıyor tacizden tekrar kovuşturmaya yer olmadığı kararı alıyor ne yapmam gerekir

 2. sevgiyalti975@gmail.com dedi ki:

  Arabulucu karşı tarafın bana teklifte bulundugunu benimde maddi zarar için bir fiyat söylememi ve karşı taraf kabul edip ödemezse savcılga rapor sunduğunu söyleyerek o maddelerin önemsiz oldugunu söyleyip kabul ediyorum imzalatttım savcılga bu şekilde raporu sunmuş. Bu konuda ne yapmam gerekiyor

 3. Mstf dedi ki:

  Kamuda öğretmenim. İş arkadaşım tarafından yaz tatilinde ölümle tehdit edildim. Şikayet süresi ne kadar ve şikayet ettiğimde iş arkadaşı olduğumuz için ayrı bir ceza alır mı?

  • Tolgay Mingan dedi ki:

   Şikayet süresi cana karşı tehdit ise 8 yıldır. Malvarlığına yönelik tehdit ise 6 aydır. Cezayı arttıran nedenler yazımızda mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir