Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Şirketlerin ticari hayatta karşılaştıkları her türlü sorunu çözmeye ilişkin yardım ve danışmanlığa ilişkin hukuki hizmet sunmaktayız. Yerli ve yabancı müvekkillerimizin talebi doğrultusunda şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve günlük danışmanlık hizmetinin verilmesi başta olmak üzere ticaret ve şirketler hukuk alanında etkin ve hızlı çözümler üretmekteyiz. Ticari hayattaki alacaklarının tahsili için etkin bir şekilde hukuki hizmet sunmaktayız.
Bu alandaki hizmetlerimiz;
 • Ticari alacakların takibi ve şirketlere danışmanlık
 • Şirketlere birleşme, bölünme ve devir işlemleri yönünden hukuki danışmanlık verilmesi ve sürecin takibi
 • Acentelik Sözleşmesi hazırlanması, imzalanması, denetimi ve bağlı davalar
 • Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması imzalanması, denetimi ve bağlı davalar
 • Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanması imzalanması, denetimi ve bağlı davalar
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık verilmesi, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirket yönetim kurulu kararlarının, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması; sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, şirket genel kurullarının organize edilmesi
 • Hisse Devir Sözleşmelerinin, Hissedarlar (pay sahipleri) Sözleşmelerinin, Oy Sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi
 • Şirketlere kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda hukuki destek hizmetlerinin verilmesi
 • Genel Kurul Kararlarının iptali davaları
 • Yönetim Kurulu üyelerine karşı sorumluluk davaları
 • Hisse Alım Sözleşmelerinin hazırlanması
 • Haksız rekabet davaları
 • Leasing Sözleşmelerinden kaynaklı davalar
 • Kıymetli Evrak Hukukundan doğan dava ve işlemler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir