Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süresi-VERBİS’e Kayıt Süresi

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süresi-VERBİS’e Kayıt Süresi

Veri Sorumluları Sicili’ne Kayıt Süresi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili’ne kaydolmak zorundadır.

Sicile kayıt yükümlülüğü, kişisel veri işlemekte olan gerçek veya tüzel kişiler için kanunla getirilmiş bir yükümlülük olup bu yükümlülüğe uyulmaması halinde 2020 yılı için 36.050 Türk Lirasından 1.802,640 Türk Lirasına kadar idari para cezası verilebilmektedir. Burada asıl amaç; kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın sağlanması, veri sorumlularının kanuna uyumu konusunda özen göstermeleri, kişisel veri işlenmesinin disiplin altına alınması, kişisel verisini işlediği kişilere hesap verebilmesi, kişisel verilerin gelişigüzel işlenmesinin önüne geçilmesi ve bu konuda bir kültür ve farkındalık oluşmasının sağlanmasıdır.

Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt için kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Bu sisteme kayıt yükümlülüğü kapsamındaki veri sorumlularınca işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapılması gerekmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun, 2020/482 Karar Numaralı ve 23.06.2020 Tarihli kararı ile Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt tarihleri uzatılmıştır. Buna göre Veri Sorumluları Sicili’ne güncel kayıt tarihleri aşağıdaki gibidir;

Veri Sorumlusu
Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü İçin Son Tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 30 Eylül 2020
Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 30 Eylül 2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 31 Mart 2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31 Mart 2020

 

 

 

 

Av. Tolgay Mingan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir